ΠΡΟΦΙΛ 2P 10 #000000 0 0Η "Π. ΣΙΕΜΠΟΣ Α.Ε.Β.Ε." ιδρύθηκε το 1999, σε συνέχεια της "ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΕΜΠΟΣ" με έτος ιδρύσεως το 1963, και της "Π. ΣΙΕΜΠΟΣ Ο.Ε." με έτος ιδρύσεως το 1984, με κύριο στόχο την πώληση, κατασκευή και επισκευή μηχανημάτων εξοπλισμού Πλυντηριακών Μονάδων (Laundry) και Στεγνοκαθαριστηρίων (Dry Clean Shops).P 2P 10 #000000 0 0P 2P 10 #000000 0 0Η εταιρία έχει εγκαταστήσει επαγγελματικό εξοπλισμό και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από 3.500 ιδιωτικές επιχειρήσεις, Δημόσιους οργανισμούς και Ιδρύματα μέχρι σήμερα. Η άκρως επαγγελματική αντιμετώπιση των πελατών της και η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους, έχουν δημιουργήσει τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται σήμερα η ανοδική της πορεία και η ενίσχυση της θέσης της ανάμεσα στις εταιρίες του κλάδου.P 2P 10 #000000 0 0P 2P 10 #000000 0 0BΤα προϊόντα που προωθεί η εταιρία στην Ελληνική Αγορά είναι:BP 2P 10 #000000 0 0P 2P 10 #000000 0 0- Πλυντήρια Στυπτήρια, εμπρόσθιας φορτώσεως και νοσοκομειακού τύπου, ικανότητας φορτώσεως από 8 έως 300 κιλά και Τούνελ πλυσίματος.P 2P 10 #000000 0 0P 2P 10 #000000 0 0- Στεγνωτήρια από 8 έως 120 κιλά χωρητικότητα, εμπρόσθιας φορτώσεως και pass-through.P 2P 10 #000000 0 0P 2P 10 #000000 0 0- Σιδερωτήρια ενός ή πολλαπλών κυλίνδρων, με μήκος κυλίνδρου από 850 έως 3.300 χιλιοστά και διάμετρο από 150 έως 1.600 χιλιοστά.P 2P 10 #000000 0 0P 2P 10 #000000 0 0- Διπλωτικές Μηχανές μικρών ή μεγάλων τεμαχίων και Στοιβακτικά (stacker).P 2P 10 #000000 0 0P 2P 10 #000000 0 0- Τροφοδοτικές Μηχανές.P 2P 10 #000000 0 0P 2P 10 #000000 0 0- Στεγνοκαθαριστήρια, Πρέσσες, Καμπίνες και Τραπέζια Σιδερώματος, Ατμοσίδερα, Ξελεκιαστήρες, Ατμολέβητες και Απορροφητικά Πρεσσών.P 2P 10 #000000 0 0P 2P 10 #000000 0 0Επιδιώκοντας την προμήθεια των πελατών της με τα πλέον αξιόπιστα μηχανήματα, η "Π. ΣΙΕΜΠΟΣ Α.Ε.Β.Ε." έχει συνάψει συμφωνίες αποκλειστικής διάθεσης και εξουσιοδοτημένης τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα με τους σημαντικότερους κατασκευαστικούς οίκους της Ευρώπης: LAPAUW GIRBAU - RENZACCI - PONY κ.λπ.P 2P 10 #000000 0 0P 2P 10 #000000 0 0Τα τμήματα της εταιρίας - Πωλήσεων, Μελετών, Ανταλλακτικών και Τεχνικής Υποστήριξης στελεχωμένα από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της που είναι η ανάπτυξη, μέσα από τη διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.P Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΦΙΛ GIRBAU LAPAUW ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΣΤΡΟΦΑ GIRBAU 8 κιλών - τύπος HS-6008 GIRBAU 13 κιλών - τύπος HS-6013 GIRBAU 17 κιλών - τύπος HS-6017 GIRBAU 23 κιλών - τύπος HS-6023 GIRBAU 40 κιλών - τύπος HS-6040 GIRBAU 57 κιλών - τύπος HS-6057 GIRBAU 110 κιλών - τύπος HS-6110 GIRBAU LAPAUW 100 κιλών - τύπος COMBI 1000F3V LAPAUW 160 κιλών - τύπος COMBI 1600F3V LAPAUW 200 κιλών - τύπος COMBI 2000F3V LAPAUW 100 κιλών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - COMBI 1000FΜ3V LAPAUW 160 κιλών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - COMBI 1600FΜ3V LAPAUW 200 κιλών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - COMBI 2000FΜ3V LAPAUW ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΑ 10 κιλών - τύπος MS-610 GIRBAU 13 κιλών - τύπος MS-613 GIRBAU 17 κιλών - τύπος MS-617 GIRBAU 23 κιλών - τύπος MS-623 GIRBAU ΧΑΜΗΛΟΣΤΡΟΦΑ 32 κιλών - τύπος LS-332 GIRBAU 55 κιλών - τύπος LS-355 GIRBAU TUNNEL ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΝΕΛ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΝΕΛ ΠΡΕΣΣΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ 8 κιλών - τύπος SE-7 GIRBAU 13 κιλών - τύπος STI-14 GIRBAU 23 κιλών - τύπος STI-23 GIRBAU 34 κιλών - τύπος STI-34 GIRBAU 54 κιλών - τύπος STI-54 GIRBAU 10 κιλών - τύπος ERE-33 LAVENDA 13 κιλών - τύπος ERE-44 LAVENDA 16 κιλών - τύπος ERE-55 LAVENDA 23 κιλών - τύπος ERE-77 LAVENDA 30 κιλών - τύπος ERE-99 LAVENDA 53 κιλών - τύπος ERE-155 LAVENDA 75 κιλών - τύπος ERE-250 LAVENDA ΑΤΜΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ 23 κιλών - τύπος STI-23 GIRBAU 34 κιλών - τύπος STI-34 GIRBAU 54 κιλών - τύπος STI-54 GIRBAU 77 κιλών - τύπος STI-77 GIRBAU 10 κιλών - τύπος ERV-33 LAVENDA 16 κιλών - τύπος ERV-55 LAVENDA 13 κιλών - τύπος ERV-44 LAVENDA 23 κιλών - τύπος ERV-77 LAVENDA 30 κιλών - τύπος ERV-99 LAVENDA 53 κιλών - τύπος ERV-155 LAVENDA 75 κιλών - τύπος ERV-250 LAVENDA 97 κιλών - τύπος ERV-300 LAVENDA 120 κιλών - τύπος ERV-400 LAVENDA ΑΕΡΙΟΥ 14 κιλών - τύπος STI-14 GIRBAU 23 κιλών - τύπος STI-23 GIRBAU 34 κιλών - τύπος SΤI-34 GIRBAU 54 κιλών - τύπος STI-54 GIRBAU 77 κιλών - τύπος STI-77 GIRBAU 10 κιλών - τύπος ERG-33 LAVENDA 13 κιλών - τύπος ERG-44 LAVENDA 16 κιλών - τύπος ERG-55 LAVENDA 23 κιλών - τύπος ERG-77 LAVENDA 30 κιλών - τύπος ERG-99 LAVENDA 53 κιλών - τύπος ERG-155 LAVENDA 75 κιλών - τύπος ERG-250 LAVENDA ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ 1550 X 325 - τύπος PS-3215 GIRBAU 1940 X 325 - τύπος PS-3219 GIRBAU 1480 X 510 - τύπος PS/PSP-5115 GIRBAU 1900 X 510 - τύπος PS/PSP-5119 GIRBAU 2530 X 510 - τύπος PS/PSP-5125 GIRBAU 3165 Χ 510 - τύπος PS/PSP-5132 GIRBAU ΑΤΜΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ 1900 X 510 - τύπος PS/PSP-5119 GIRBAU 3165 X 510 - τύπος PS/PSP-5132 GIRBAU ΑΕΡΙΟΥ 1550 X 325 - τύπος PS-3215 GIRBAU 1940 X 325 - τύπος PS-3219 GIRBAU 1480 X 510 - τύπος PS/PSP-5115 GIRBAU 1900 X 510 - τύπος PS/PSP-5119 GIRBAU 2530 X 510 - τύπος PS/PSP-5125 GIRBAU 3165 X 510 - τύπος PS/PSP-5132 GIRBAU ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΚΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ 1000 X 200 - τύπος 1000 A.iron 1200 X 200 - τύπος 1200 A.iron 1000 Χ 250 - τύπος 100/25 A.iron 1200 x 250 - τύπος 120/25 A.iron 1400 X 250 - τύπος 1400 ES A.iron 1400 X 300 - τύπος 1400 VAR 1600 X 300 - τύπος 1600 VAR 2000 X 300 - τύπος 2000 VAR ΑΤΜΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ LAPAUW (ενός κυλίνδρου) LAPAUW (2 ή περισσοτέρων κυλίνδρων) ΑΕΡΙΟΥ LACO 370/500 LAPAUW (ενός κυλίνδρου) LAPAUW (2 ή περισσοτέρων κυλίνδρων) LACO 600/800 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΔΙΠΛΩΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΤΙΚΟ UNIFOLD - LAPAUW ΔΙΠΛΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ TRITON - GIRBAU ΔΙΠΛΩΤΙΚΟ UNICORN - LAPAUW ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ LAPAUW/TOTO GIRBAU - GALAXY ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Καθαριστήρια 2 δεξαμενών-1 φίλτρου Καθαριστήρια 3 δεξαμενών-2 φίλτρων ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΕΣΣΕΣ ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΗΡΕΣ ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ (για ένα Σιδερωτικό μηχάνημα) ΛΕΒΗΤΑΣ (για δύο ή περισσότερα Σιδερωτικά μηχανήματα) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧ. ΜΟΝΑΔΕΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΒΙΛΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - CATERING ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΑ-ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ MEDIASCREEN GIRBAU VIDEO .flv LAPAUW VIDEO .flv LAPAUW FACTORY .jpg LAPAUW C SERIES TILT .jpg GIRBAU MANUFACTURING PROCESS .flv GIRBAU 6 SERIES .jpg LAPAUW OPERATION .jpg LAPAUW XXL Gaz .jpg GIRBAU OPERATION .flv GIRBAU CONTROL PANEL .jpg LAPAUW SHOWROOM .jpg MANUFACTURING PERFECTION .jpg ATTENTION TO DETAIL .jpg 3D MODELLING FOR LAUNDRY DESIGN .jpg TUNNEL SYSTEMS .jpg TUNNEL SYSTEMS 2 .jpg TUNNEL SYSTEMS 3 .jpg TUNNEL SYSTEMS 4 .jpg TUNNEL SYSTEMS 5 .jpg LAPAUW 4000 .jpg LAPAUW C1200 .jpg